ÜROLOJİ
Kadın ve erkek cinsel sağlığı, idrar yolları, prostat hastalıkları ile ilgili teşhis, tedavi ve operasyonlar kliniğimizde uygulanmaktadır.
– TUR Mesane ve TUR P Ameliyatları
– Üretral Double J Katater, Stent ve Balon Uygulaması
– Üreterorenoskopi
– Sistoskopi
– Hipospadias Onarımı
– Retropubik Üretropeksi ve Sling Ameliyatları
– Üretra Dilatasyonu

Ayrıntılı bilgi alabilmeniz için not bırakın, sizi arayalım !