Formu doldurun, sizinle hemen iletişime geçelim !

  * Verdiğiniz kişisel veri ve iletişim bilgileriniz, Kaş Sağlık Hizmet ve Ürünleri Kimya San. Tic. Ltd. Şti (Kaş Tıp Merkezi) tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kayıt altına alınır, işlenir ve muhafaza edilir. Detaylı bilgi için kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikamızı* ve aydınlatma metnini* okuyabilirsiniz.

  ELEKTROMİYOGRAFİ ( EMG )

  Her ne kadar bu tetkikin adı EMG, yani elektromiyografi ise de aslında iki bölümden oluşmaktadır: 1. Elektronörografi (ENG), 2. Elektromiyografi (EMG). Bu nedenle her iki aşamayı da kapsayabilmesi amacı ile söz konusu laboratuvar yöntemine (ENMG) (elektronöromiyografi ) demek daha doğru olacaktır.

  Amaç belli sinirlerin belli noktalardan geçmesi esas alınarak, özel bölgelere düşük voltajlı elektriksel uyaran verilerek, sinir lifinin türüne göre motor yada duyusal elektriksel yanıtlar elde etmek ve bunları kayıtlamak esasına dayanır. İkinci bölümde amaçlanan ise belli çizgili kaslara özel elektrotlar uygulanarak, hem o kasın hem de o kasa gelen sinirin ve bu sinirle söz konusu kas lifleri arasındaki bileşke bölgelerinin işleyişi ve bu işleyişin normalde sapmaları hakkında bilgi sahibi olmaktır.

  Tıp pratiğinde rutin olarak incelenen sinirler kol ve bacaklara giden uzun sinirlerdir. Bunların incelenmesi ile seyirleri boyunca herhangi bir anotomik bölgede sıkışma, ezilme veya kesilme gibi bir iletim blokajına maruz kalıp kalmadıkları araştırılır. Bu olay sinir daha omurilikten çıktığı yerdeki sinirkökü yada sinir ağı seviyesin de olabildiği gibi, üstte dirsek yada el bileği altta da sıklıkla ayak bileği düzeylerinde olabilir. Bel ve boyun fıtıklarının yapmış yada yapmakta olduğu hasar da bu şekilde derecelendirilebilir. Hastanın iyileşme mi yoksa kötüleşme sürecinde mi olduğu ve nihayet tedavi olarak nasıl bir program çizilmesi gerektiği saptanabilir. Ayrıca başta şeker hastalığı olmak üzere altta yatan asıl hastalığın sonucu olarak söz konusu sinirler etkilenmiş olabilir. Tedaviye başlamadan önce bu vakalarda da gerek tanının kesinleşmesi, gerekse rahatsızlığın hangi safhada olduğunun saptanması açılarından EMG yapılması şarttır. Öte yandan çizgili kasların kendilerine ait hastalıklar söz konusu olabilir ve çocukluk çağında görünen bir kısım kalıtsal rahatsızlıkların tanısı yine ENMG yöntemi ile konabilir.

  ENMG bu konuda uzmanlaşmış hekimler tarafından yapılabilir. Bu yöntemle bedenimizin (kas ve sinirlerin ) ürettiği elektriksel değişikler uygun cihazlarla görünür hale getirilir. Sinir ileti çalışmalarının özellikle uyarı ve kayıt noktaları arası ölçülerek sinir ileti hızlarının da hesaplanmasında da kullanılır. Ayrıca bu yöntemle sinirlerin bozuk bölgelerinin çevrelerindeki kılıf mı, yoksa içerdeki liflerde mi olduğu konusunda ayrım yapmak ve rahatsızlığın hem oluş mekanizmasına, hem de tedavisine ilişkin ipuçları yakalamak mümkündür. Bu işlem biraz farklı bir yöntemle saf duyusal lifler için de yapılabilmektedir.

  Kas liflerinin faaliyetlerinin incelenmesinde ise iğne elektrotların kas içerisine yerleştirilmesi söz konusudur. Oldukça zararsız ve zahmetsiz bir yöntemdir. Kayıtlar gevşek istirahat halindeyken ve kasılma sırasında yapılır.

  ENMG yöntemi ile çevreden merkeze giden ve omurilikten tekrar çevreye dönen refleks yayının bütünlüğü ve sağlamlığı da araştırılabilir. Tabi vücudun belli bir bölgesini ilgilendiren çeşitli refleks faaliyetler omurilikten dönerken daha üst düzeydeki merkezi sinir sistemi bölgelerinden gelen, yani diğer değişle beyinden gelen kolaylaştırıcı ( yada zorlaştırıcı) faaliyetlerin etkisi altında dır .Bu nedenle ENMG laboratuvarlarında yapılan refleks çalışmaları oldukça bilgi verici yöntemlerdir. En sık incelenen refleks (Hoffmann )refleksidir. Bacaklarda bakılan bu refleks rahatsızlığın sinirlerin çevrede yolları üzerinde mi yoksa omurilikten çıkarken sinir kökü düzeyinde mi tutulduğuna dair değerli bilgiler verir. Yöntem hastaların özelliklerine göre 20 ile 30 dakika arasında bir süre alır.

  ÖZEL KAŞ TIP MERKEZİ

  kaş tıp merkezi konum