kardiyoloji

KALP HASTALIKLARI İLE İLGİLİ BELİRTİLER
Göğüs Ağrısı
Koroner kalp rahatsızlığına bağlı olan göğüs ağrısı genellikle hareketle, ruhsal gerginlikle veya beslenmeden sonra kalbin yükünün artmasıyla yaşanan, kimi zaman dakikalarca süren, dinlenerek veya dilaltı uygulanan ilaçlarla azalan ya da geçen, göğüs kemiği veya sol göğüsten yayılmaya başlayarak sol kol, çene ve sırta doğru genişleyebilen, sıkıştırıcı, ezici, baskı hissi veya sıkışma yada yanma şeklinde şikayetler ortaya çıkartan bir ağrıdır. 5 dakikadan fazla devam eden ve dilaltı nitrata rağmen geçmeyen ağrı akut miyokard infarktüsünün belirtisi olabilir.Kalbi çevreleyen perikard adı verilen zarın iltihaplanmasına bağlı ortaya çıkan ağrı ise genellikle sürekli devam eden, eforla ilgisi olmayan, göğüste batma hissi ile hissedilen, vücudun hareketine bağlı olarak değişen ve her iki omuza yayılabilen ağrıdır.

Aort yırtılmasına (Aort Diseksiyonu) bağlı ağrı ise çok şiddetli ve ani olarak başlayan bir ağrıdır. Bu ağrı yaygın olarak sırt bölgesine vurur.

Nefes Darlığı
Genellikle eforla ortaya çıkan ve ilerleyici vasıfta olan bu durum, ilerleyen zamanlarda geceleri yastık sayısını arttırmaya ve düz yatamamaya neden olabilir. Bu belirti bazı akciğer hastalıklarında olabileceği için bu hastalıklarla karıştırılabilmektedir.

Ödem
Kalp yetmezliği nedeniyle vücutta su ve tuz birikmesi durumudur. Genellikle bacaklarda, bazı durumlarda karında ve nadir de olsa kollarda oluşabilir. İki taraflı ve bastırmakla içine çöken özelliktedir. Böbrek ve karaciğer hastalıklarında da bu durum ortaya çıkabilir.

Gece İdrara Çıkma
Gündüz saatlerinde vücutta biriken fazla su ve tuzun uyku saatleri içinde idrarla atılmasıdır. Gecede iki veya daha fazla sayıda tuvalete çıkılması ve idrar miktarındaki artışla ortaya çıkar.

Bayılma
Kalp rahatsızlıklarına bağlı olarak yaşanan bayılma genellikle kısa sürelidir, ani olarak ortaya çıkar ve tam bir bilinç kaybı durumu vardır. Hasta hiçbir uyarana cevap vermez. Genellikle idrar kaçırma, ağızdan köpük gelmesi ve kol ve bacaklarda kasılma yoktur. Hasta kendini çabuk toplar. Bu durum genellikle tekrarlayan ve ilerleyen bir durumdur. En sık kalp çalışma düzensizlikleri nedeniyle ortaya çıkar, bu yüzden kalp hastalığı tanısı olan biri bayıldığında acil müdahale edilmelidir.

Çarpıntı
Kalp atışlarının şiddetlenmesine bağlı olarak göğüs bölgesinde yada karında hissedilmesidir. Normal kalp atışları da bazen hissedilebilmektedir. Özellikle normalden hızlı, düzensiz, terleme veya bayılmayla birlikte ortaya çıkan çarpıntılar kalp hastalığı işaretidir.

Morarma
Genellikle el ve ayak parmaklarında ve dudaklarda ortaya çıkan, bu dokulara yetersiz oksijen taşınması nedeniyle oluşan mavimsi renk değişikliğidir. Doğumsal kalp hastalıkları, kardiyomiyopatiler, kapak hastalıkları gibi nedenlerle olabileceği gibi ciddi akciğer hastalıkları da morarmaya yol açabilir.

Çabuk Yorulma
Çabuk yorulmanın birçok nedeni olabileceği gibi, kalp yetmezliğinin erken bir belirtisi olabilmektedir. Yaşlılarda ve koroner kalp hastalığı veya kapak hastalığı olanlarda önemlidir.

KALP HASTALIKLARI TETKİKLERİ
EKOKARDİYOGRAFİ
Kalbin yapısal ve işlevsel olarak değerlendirilmesi için yapılan ve girişimsel olmaması nedeniyle eşsiz bir tetkiktir. İki boyutlu, M mode, Doppler (Spektral ve Renkli) eko çeşitleri ve transözofagiyal, stress ekokardiyografi gibi çeşitleri vardır. Hastanın yatar pozisyonda düz ve sola dönmüş vaziyette, göğsüne görüntü kalitesini arttırmak için jel sürülmesi sonrasında, bir prob yardımıyla farklı kesitlerden kalbin tomografik görüntüleri alınır. Ekokardiyografi sonrasında kalbin pompa fonksiyonunun durumu, kapakların yapısı ve fonksiyonları, kalbin yapısal anormallikleri hakkında bilgi edinilir.

Doppler ekoda kalpteki akımlar yönlerine göre çeşitli renkte görüntüler verir. Kalp kapaklarında bulunan kaçak ve darlıkların varlığı ve ciddiyeti bu yöntemle öğrenilebilmektedir. Ayrıca doğumsal kalp hastalığı ve kalp kası hastalıklarının tanısında önemlidir.

EFOR TESTİ
Efor testi, treadmill adı verilen bir koşu bandında yapılan, kalp yükünü giderek arttıracak şekilde planlanan, test esnasında EKG’nin sürekli izlenmesi ve belli aralıklarla kayıt alınması yoluyla sonuçlandırılan bir testtir. Bu test en sık koroner yetersizlik ( kalbi besleyen atardamarlarda meydana gelen hastalıklar ) tanısı koyulması ya da bu hastalığa sahip kişilerin takibi için kullanılmaktadır. Bundan ayrı olarak egzersiz yeterliliğinin belirlenmesi, egzersiz esnasındaki tansiyonun araştırılması, egzersizle ortaya çıkabilecek ritm ve iletim bozukluklarının incelenmesi ve bayılma nedeninin belirlenmesi gibi amaçlarla da yapılabilmektedir.

TANSİYON HOLTERİ
Kan basıncının 24 saat boyunca düzenli olarak ölçülmesi ve kaydedilmesini sağlayan cihaza tansiyon holter adı verilmektedir. Cihaz kola takılan manşet ve kaydedici bölüm olmak üzere iki kısımdan oluşur. Alınan veriler dijital ortama aktarılarak analiz edilir ve kan basıncının günlük seyrine dair pek çok ölçüm böylece değerlendirilebilmektedir. Tansiyon holter tetkiki günlük tansiyon değişikliklerinin incelenmesi, ilaca dirençli hipertansiyon ve ilaç tedavisinin etkinliğini görmek amacıyla yapılabilmektedir.

RİTM HOLTER
Kalbin elektriksel aktivitesinin 24 saat boyunca üç kanaldan kayıt edilmesi ile yapılan tetkiktir. Kullanılan holter cihazıyla alınan kayıtlar bilgisayara aktarılarak analiz edilir ve kalp ritmiyle ilgili birçok parametrenin değerlendirilmesi sağlanır. Bu inceleme en sık kalbin elektriksel aktivitesinde sorun olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

    * Verdiğiniz kişisel veri ve iletişim bilgileriniz, Kaş Sağlık Hizmet ve Ürünleri Kimya San. Tic. Ltd. Şti (Kaş Tıp Merkezi) tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kayıt altına alınır, işlenir ve muhafaza edilir. Detaylı bilgi için kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikamızı* ve aydınlatma metnini* okuyabilirsiniz.