ekg

ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)

Elektrokardiyografi(EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektriki aktiviteyi milimetrik kağıt üzerine yazdırma temeline dayanan bir muayene yöntemidir.
EKG de her kalp atımının karşılığı olan P,Q,R,S,T,U dalgalarından oluşmuş bir kompleks görülür.

Bu dalgalardaki değişiklikler, bu düzenli dalgalardan farklı dalgaların görülmesi, dalgalar arasındaki sürelerdeki değişmeler doktorlara kalp hastalığı hakkında ipuçları verirler.

EKG genellikle aşağıdaki durumlarda çekilir:
1. Göğüs ağrısı tanımlayan kişilerde (özellikle koroner arter hastalığını araştırmak için)
2. Çarpıntı ve baş dönmesi tanımlayan kişilerde
3. Nefes darlığı olan kişilerde akciğer hastalığı, kalp yetmezliği ayırım için
4. Belirgin bir rahatsızlığı olmayan kişilerde (tarama veya ameliyat öncesi tetkik için)
5. Kullanılan ilaçların yan etkisini araştırmak için.