FFA

Göz anjiyosu (Fundus fluoresein anjiografi, FFA) nedir?

Göz anjiyosu olarak bilinen Fundus fluoresein anjiografi (FFA) gözün arkasında bulunan göz sinir dokusu (retina) ve bunu besleyen damar tabakasının (koroid)  damar yapılarını inceleyen bir tekniktir.

Göz anjiyosu nasıl ve niçin yapılır?

Göz anjiosu işlemi öncesi hastanın kolunda açılan damar yolunda fluoresein  adlı bir ilaç verilerek, retina ve koroid tabakasının fotoğraflarının çekilmesi şeklinde kayıt alınır.  Dışarıdan bakıldığında turuncu renkte görülen ilaç, üzerine mavi ışık tutulduğunda yeşil renkli parlak yansıma yapar. Bu özelliğinde dolayı içinden geçtiği damarın yapısı, durumu hakkında bizlere bilgi verilmektedir.

Koldan verdiğimiz ilaç önce kalbe daha sonra vücuttan dolaşarak göz geldiğinden genel damar yapısı hakkında bilgi vermektedir. Özellikle şah damarımızda geçerek göze geldiği için göze gelişinde gecikmeye neden olabilecek karotis arterde darlık gibi hayatı tehdit eden hastalıkların erken saptanmasında yardımcı olabileceği gibi,

– Göz damarların görüntülenmesi

– Göz damarlarında kaçakların tespit edilmesi (şeker hastalığına bağlı retinopati gibi)

– Göz damarlarındaki tıkanıkların belirlenmesi (ven damar tıkanıklığı gibi)

– Normal muayenede tespit edilemeyen yeni damar oluşumları tespitinde (diyabetik retinopati)

– Lazer tedavisine gerek olup olmadığına karar vermek, lazer sonrası ek lazer ihtiyacı olup olmadığını belirlemek

– Göz içinde kitle varlığının araştırılmasında

– Göz içi iltihabın tespit ve müdahalesinde (üveit)

– Sarı nokta hastalığının (yaşa bağlı maküla dejenerasyonu)

tespitinde  kullanılmaktadır.