sistoskopi

Dış idrar kanalının ( üretra ) ön kısmının, arka kısmının ve idrar torbasının (mesane) içinin teleskop benzeri optik aletler ile direkt olarak değerlendirilmesidir.

Endoskopik cihazla, teşhis yada tedavi amacıyla, idrar yolundan (üretra) önce mesaneye, oradan da böbrekten gelen kanala (üreter) girilmesi işlemidir.

üreterorenoskopi