üreterorenoskopi

Endoskopik cihazla, teşhis yada tedavi amacıyla, idrar yolundan (üretra) önce mesaneye, oradan da böbrekten gelen kanala (üreter) girilmesi işlemidir.