Ayrıntılı ultrason nedir?

Gebelik takibi; gebelik süreci boyunca yani 40 haftalık süreç içerisinde hem anne adayının hem de bebeğin sağlık kontrollerinin periyodik olarak incelenmesini kapsayan bir takip sürecidir. Doğum öncesi gebelik takibinin düzenli olarak yapılması anne adayını doğum anına hazırlamaktadır ve annenin ve bebeğin sağlıklı bir doğum geçirmesine yardımcı olmaktadır. Gebelik takibinde anne ve bebekte oluşabilecek olan olası hastalıklar erkenden belirlenebilir ve bu doğrultuda gerekli önlemler alınabilmektedir. Gebelik takibinde saptanan riskli gebelik olarak adlandırılan durumlar söz konusu ise bu hastalarda takip daha da sıkılaştırılarak takipte daha dikkatli olunmalıdır.

Gebelik takibi gebeliğin belirli aylarına göre ayrılmıştır ve uygun periyotlarla anne ve bebeğin takibi yapılmaktadır. Gebelik takipleri; ultrasonografi, kan tahlilleri, açlık kan şekeri, şeker yüklemesi, idrar kültürü gibi tetkikleri kapsamaktadır ve bu gibi tetkikler hem anneyi hem de bebeği etkileyebilecek olan hastalıklara karşı önlem alınmasına olanak sağlamaktadır. Gebelik takibi süreci içerisinde uygulanan ayrıntılı ultrason; yüksek görüntü kalitesi sunarak bebeğin tüm organlarının görüntülenmesini sağlayan bir tetkiktir. Renkli ultrason olarak da bilinen ayrıntılı ultrason; gebeliğin ilk 11-13.haftalarında ve 18-23.haftalarında yapılmaktadır, yüksek riskli gebeliklerde ise 24.hafta sonrası uygulanmaktadır fakat yüksek riskli gebeliklerde ayrıntılı ultrason izlemi uzman bir perinotoloji tarafından yapılmalıdır. Renkli ultrason ile anneler bebeğinin başını, kolunu, gözünü, ayaklarını, cinsel organını, ağzını, burnunu ve daha birçok organını renkli ve detaylı olarak görme imkânı bulmaktadır.

Ayrıntılı ultrason ne zaman yapılır?

Ayrıntılı ultrason; gebeliğin ilk 11-13.haftalarda yapılmaktadır ve bu bebeğin ilk ayrıntılı ultrasonudur. Diğer bir ayrıntılı ultrason uygulandığı gebelik zamanı 18-23.haftalar arasıdır. Ayrıntılı ultrason hem karın bölgesinden hem de vajinal yoldan yapılmaktadır. Bu haftalar arasında yapılan renkli görüntü bebeğin tüm organlarının detaylı olarak görülmesinin yanında aynı zamanda ve bebeğin tüm organlarının tam olarak gelişip gelişmediği de tespit edilmektedir.

Renkli Doppler Ayrıntılı Ulrasonda Nelere Bakılır?

Ayrıntılı ultrason esnasında bebekte gözlenen bazı durumlar vardır ve bebeğin sağlığının izlenmesi için yaptırılması gerekli olan bir tetkiktir. Ayrıntılı ultrasonda bebekte izlenen durumlar şunlardır:

 • Kafa bölgesinde; beyin, beyincik, kafatası, ventriküller, beyinde kist, koroid pleksus
 • Yüz bölgesinde; dudak, damak, gözler, burun
 • Omurga bütünlüğünde; belde kist
 • Göğüs kafesinde; akciğer, kalp, herni
 • Karın ön duvarında; mide, karaciğer, safra kesesi, idrar kesesi, bağırsaklar, cinsel organlar, umblikal kord, karın içindeki böbrekler
 • El ve ayaklarda; kemik sayıları, biçim bozukluğu, beşinci parmağın boğumu, parmak sayısının tamlığı

Gebelikte ayrıntılı ultrason şart mı?

Gebelikte ayrıntılı ultrason yaptırmak anne ve bebeğin sağlığı açısından şart olan bir durumdur ve bebekte oluşabilecek olan anomaliliklerin tespit edilmesi, bebeğin organlarının tam olup olmadığının anlaşılması da ayrıntılı ultrason ile tespit edilecek olan durumlardır. Ayrıntılı ultrason işleminin zarar verip vermediği konusunda anne adayları şüpheye düşmektedir ve korkuları tamamen yersiz olup işlem ne anneye ne de bebeğe hiçbir zarar vermemektedir.

Ayrıntılı ultrason ne kadar sürer?

Ayrıntılı ultrason, anneler için aslında çok zevkli bir zamandır ve bebeklerini yakından net olarak izleyebildikleri için işlem sırasında çok mutlu olmakta ve heyecanlanmaktadırlar. Ayrıntılı ultrason yaklaşık olarak 20-40 dakika arasında sürmektedir ve işlemin herhangi bir zararı bulunmamaktadır.

Ayrıntılı ultrasonda bebeğin yüzü görünür mü?

Ayrıntılı ultrasonda bebeğin tüm organlarını detaylı olarak görmek mümkündür ve adından da anlaşılacağı üzere ayrıntılı olarak bebeğin izlemi yapılmaktadır. Renkli ultrasonda bebeğin yüzünü ve yüzündeki tüm organları görmek mümkündür.

Formu doldurun, sizinle hemen iletişime geçelim !

  Merkezimize başvurunuz ve tedaviniz de dahil olmak üzere size ait tüm bilgiler yasal haklarınız kapsamında (TC Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği RG 01.08.1998,23420 ) tümüyle gizli tutulmaktadır. Üçüncü kişilere hastalığınız ve tedaviniz hakkında bilgi verilmesi mümkün değildir.

  Gebelik Takibi

  Gebelik, kadının son adetinin ilk gününden itibaren, 280 (± 15) gün veya 40 (± 2) haftalık bir süreçtir. Hamilelik sürecinde vücudun tamamını etkileyen belirgin değişiklikler meydana gelmektedir. Gebelik sürecinde düzenli olarak yapılan kontroller, annenin mevcut hastalıklarının saptanabilmesi, gebeliğe bağlı oluşabilecek sorunların erken dönemde tespit edilip gerekli önlemlerin alınabilmesi, bebeğin sağlığının takip edilerek doğabilecek yapısal bozuklukların erken gebelikte tespit edilebilmesi ve doğumun en doğru zamanda ve en doğru koşullarda yapılabilmesi için kritik önem taşımaktadır.

  Gebelik takibi ve tarama programları gebelikte ortaya çıkabilecek normal dışı durumların tedavi ve takip süreçleri hakkında anne-baba adaylarını bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Gebelik öncesinde danışma ve gebelik süresince düzenli aralıklarla yapılacak kontroller gebelikte gelişebilecek sorunların daha erken dönemde tanınmasına ve ağır sonuçlara neden olmadan tedavi olmasına olanak sağlar.

  Bilgilerim gizli kalacak mı ? Bilgilerimin üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılma ihtimali var mı ?

  Merkezimize başvurunuz ve tedaviniz de dahil olmak üzere size ait tüm bilgiler yasal haklarınız kapsamında (TC Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği RG 01.08.1998,23420 ) tümüyle gizli tutulmaktadır. Üçüncü kişilere hastalığınız ve tedaviniz hakkında bilgi verilmesi mümkün değildir.

  Merkezimizden Fotoğraflar