Osteoporoz olarak da bilinen kemik erimesi, kemik dokusundaki kalsiyum gibi minerallerin yaşlanmaya, beslenme alışkanlıkları ve genetik sebeplerle zamanla azalmasıyla kemiklerdeki kırık riskinin artmasıdır. Kemik erimesi hastalığı ülkemizde elli yaşın üzerindeki kişilerde kadınlarda meme kanserinden, erkeklerde prostattan daha fazla görülen bir hastalıktır. Bu yazımızda kemik erimesi hastalığının tespiti ve tedavi planı için yapılan kemik tarama testi hakkında bilgiler vereceğiz. Bu konu ile ilgili kemik yoğunluğu ölçümü nedir yazımızı da okuyabilirsiniz.

Kemik taraması testi nedir?

Kemikler yapısında kalsiyum, fosfor gibi mineraller bulundurur. Kemik tarama testi ile bu minerallerin yoğunluğu tespit edilerek kemik erimesi hastalığının tespiti amaçlanır. Kemikteki mineral kaybı ne kadar yüksek ise kemik tarama testinde yoğunluk düşük çıkar.

Kemik tarama testi nasıl yapılır?

Kemik tarama testi, kemik taraması yapan hastanelerin radyoloji birimleri tarafından yapılmaktadır. Kemik tarama testi öncesinde hastadan üzerindeki metal ve benzeri eşyaların çıkartması istenir. Hasta mevcut kıyafetleri yerine hastane elbisesi giyerek bilgisayarlı tomografi cihazı masasına uzanır. Ağrısız bir tetkik olan kemik tarama testi sırasında hastaya enjeksiyon yapılmaz. Vücudun incelenen bölümü ve inceleme türüne bağlı olarak yaklaşık yirmi dakikada kemik tarama testi tamamlanır. Kemik taraması testi için herhangi bir hazırlık gerekmez. Kemik tarama testi yapılacak hastalara tavsiye edilen mevcut kullandığı kalsiyum içeren ilaçlar konusunda doktoruna bilgi vermeleri, kalsiyum içeren gıdaları yirmi dört saat önceden bırakmaları yönündedir.

Kemik tarama testi neden yapılır?

Kemik kütlesinde kayıp kırk yaş sonrasında hem erkek hem kadınlarda meydana gelebilen kemik erimesi olarak bilinen hastalığı ortaya çıkarmaktadır. Kemik erimesi ilerleyen yaşlarda kişileri ciddi kırık riskleri ile karşı karşıya bırakmaktadır. Kemik erimesinin tespiti ve tedavi sürecinin belirlenmesinde kullanılan kemik taraması testi ile kemikte bulunan mineraller ölçülmekte, kırık riskleri tespit edilerek tedavi planı hazırlanmaktadır. Kemik tarama testi ile tedavi öncesi ve sonrası ölçümler yapılarak tedavinin başarısı da takip edilmektedir.

Kemik tarama testi ne zaman yapılmalıdır?

Kemik tarama testi kemik erimesi şüphesi olan kişilerde hastalığın tanısı ve tedavi planını belirlemek için tedavi öncesinde, tedavinin başarısını ölçmek için tedavi sonrasında yapılmaktadır. Kemik erimesi teşhisi konulmuş kişilerde, hastalığın derecesine göre iki yılda bir kemik tarama testi önerilmektedir. Kırk yaş üzeri kadınlarda kemik erime tanısı konulmasa bile düzenli olarak beş yılda bir kemik tarama testi yapılması hekimler tarafından önerilmektedir.

Merkezimizden Fotoğraflar