Kemik yoğunluğu ölçümü nedir?

Kemik yapısındaki minerallerin yoğunluğunun ölçülmesi işlemine kemik yoğunluğu ölçümü denilir. Kemik yoğunluğu ölçümü kemik tarama testi veya kemik dansitometresi olarak da isimlendirilir. Kemik dansitometresi ile kemiğin kırılganlık riski ölçülür. Tanı sonrası uygulanan tedavinin başarısı da kemik dansitometresi ile kontrol edilir. Kemik yoğunluğu ölçümü hastanelerin radyoloji birimleri tarafından yapılan bir tanı yöntemidir. Tedavi değildir. Kemik yoğunluğu ölçümü, kemiklerdeki mineral yoğunluğu ve kemik kaybının tespiti için hızlı ve ağrısız çözümüdür.

Kemik yoğunluğu ölçümü neden yapılır?

Genç ve sağlıklı kişilerde kemiklerde bulunan kollajen lifleri ve mineraller yaşlanmayla birlikte azalmaya başlar. Bu durumda Osteoporoz riski baş gösterir. 40 yaş üstü kişilerin kemik erimesi hastalığı riskine karşı iki yılda bir kemik yoğunluğu ölçümü yaptırması önerilir. Kemik yoğunluğu ölçümünün aşağıdaki hastalara yapılması hekimler tarafından önerilmektedir. Osteoporoz genellikle ilerlemeden herhangi bir belirti göstermez. Kemik yoğunluğu azalarak herhangi bir çatlak veya kırığa sebep olmadan ortaya çıkmadığı sürece tanı yolu kemik yoğunluğu ölçümüdür.

  • Ailesinde kemik erimesi olan kişiler
  • Karaciğer, böbrek ve şeker hastaları
  • Hormon tedavisi gören kişiler
  • Hareketsiz bir yaşam tarzı olan kişiler
  • Uzun süre yatağa bağlı kalan hastalar
  • Kalsiyum ve D vitamininden yoksun beslenen kişiler
  • Alkol ve sigara kullanan kişiler

Kemik yoğunluğu ölçümü nasıl yapılır?

Kemik yoğunluğu ölçümü hastanelerin radyoloji birimlerinde ortalama yirmi ile otuz dakika gibi sürelerde yapılmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümü için günümüzde en çok kullanılan yöntemler arasında DEXA ve QCT yöntemi bulunmaktadır.  DEXA yönteminde hareketli bir kamera ve ve ışın kaynağı ile iki boyutlu olarak ölçüm yapılır ve sonuçlar bilgisayar sistemi yardımı ile değerlendirilir. QCT yönteminde bilgisayarlı tomografi ile üç boyutlu olarak ölçüm yapılır. QCT yöntemi DEXA yönteminden daha doğru sonuçlar vermekte, hastalık tanısı daha erken zamanda konulabilmektedir.

Kemik yoğunluğu ölçümü öncesi dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kemik yoğunluğu ön hazırlık gerektirmeyen bir görüntüleme yöntemidir. Kemik dansitometresi yapılacak hastalar en az yirmi dört saat önceden kalsiyum ilaçlarını kullanmayı bırakmalıdır. Kemik yoğunluğu ölçümü yapılması için hastanın on beş gün öncesinde ilaçlı bilgisayar tomografisi gibi görüntüleme yöntemlerinde kullanılan kontrast ilaçlarının kullanmamış olması gereklidir. Gebelik durumu ve ilaç kullanımlarınızı kemik yoğunluğu öncesi doktorunuzla paylaşınız.

Kemik yoğunluğu ölçümü zararlı mıdır?

Kemik yoğunluğu ölçümü için verilen x ışınları düşük dozlarda verilmekte, sağlığa tehdit oluşturmamaktadır.

İstanbul Bağcılar’daki hastanemizde QCT yöntemi ile kemik yoğunluğu ölçümü yapılmaktadır. QCT yöntemi ve kemik yoğunluğu ölçümü hakkında bilgi için hastanemiz radyoloji biriminden bilgi alabilirsiniz.

Merkezimizden Fotoğraflar