BAŞ AĞRILARI

Baş ağrısı hekimlerin en sık duydukları şikayetlerin başında gelir. Bir baş ağrısını tedavi etmek demek yalnızca hastanın ızdırabını dindirmek demek değildir. Hekimin tüm olanaklarını kullanarak baş ağrısının altında yatan nedeni ortaya koyması ve buna yönelik bir tedavi planı çizmesi gerekir. Zira çok çeşitli rahatsızlıktan dolayı ortaya çıkabilen baş ağrısının öncelikli olarak nörolojiyi ilgilendiren ciddi nedenleri ve/veya komplikasyonları söz konusu olabilmektedir.

Baş ağrısı ile mücadele ağrının özelliklerini saptamakla başlar. Hekim bazen o kadar ayrıntılı ve ısrarcı sorular sorar ki hasta bundan çoğu zaman sıkılabilir. Hastalar için ‘başım ağrıyor’ demek olayı tüm yönleri ile özetler. Ancak hekim için bu böyle değildir, olmamalıdır da. Başının neresi en çok ağrıyor? Tek taraflı mı? Önde mi belirgin, arka da mı? Yayılım gösteriyor mu? Ayrıca ağrının kalitesi, yani zonklayıcı mı, değil mi? Baş hareketleriyle artıyor mu? Batıcı veya yanıcı mı? Şiddeti, ağrı kesicilere cevabı, ağrıyı başlatan, şiddetlendiren ya da hafifleten dahili ve/veya harici etmenler var mı? Bulantı, kusma (ya da başka bir belirti) eşlik ediyor mu? gibi normalde dikkat edilmeyen pek çok konunun saptanmasında büyük yararlar vardır

Baş ağrısı türleri içerisinde 3’ü en önemlidir: migren, gerilim baş ağrısı ve kafa içi basıncı artışına bağlı baş ağrısı. Baş ağrısının tek taraflı ve zonklayıcı vasıfta olması ve krizler şeklinde gelmesi migren için oldukça tipiktir. Kolaylaştırıcı faktörler genellikle mevcuttur. Bulantı ve kusma eşlik edebilir. Klinik olarak bir çok çeşidi vardır. Gerilim baş ağrısı ise daha sürekli ve yaygın bir ağrıdır, zonklayıcı değildir. Altta bir psikopatolojinin yatıyor olması çok olasıdır. Kafa içi yapılarının (beyin,beyin zarları,damarlar) hastalıklarına ya da başka nedenlere bağlı olarak kafa içi basıncının artmasına ilişkin (tümör,menenjit,damar hastalıkları v.s) baş ağrısı ise her tür ağrıyı taklit edebilir. Bu hastalıklar da hastalar genellikle hekime hayatlarında yaşadıkları en kötü baş ağrısının bu olduğunu ifade eder. Nörolojinin acil vakalarını oluşturan bu grupta erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır.

    * Verdiğiniz kişisel veri ve iletişim bilgileriniz, Kaş Sağlık Hizmet ve Ürünleri Kimya San. Tic. Ltd. Şti (Kaş Tıp Merkezi) tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kayıt altına alınır, işlenir ve muhafaza edilir. Detaylı bilgi için kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikamızı* ve aydınlatma metnini* okuyabilirsiniz.